Co se podařilo a na čem pracujeme

Slíbili jsme otevření radnice pro občany

Co se nám podařilo? ✅

 • Pořádat pravidelné Hodiny se starostkou.
 • Zajistit online přenosy z jednání Zastupitelstva.
 • Prosadit jmenovité hlasování ZMČ i RMČ ➡️ lze dohledat, jak kdo hlasoval.
 • Založit Facebookový profil MČ, kde informujeme o všem důležitém.
 • Vylepšit správu elektronické úřední desky.
 • Obsadit odborné komise kompetentními odborníky z řad veřejnosti.

Na čem pracujeme? 💪

 • Připravujeme nové přehlednější webové stránky.

Slíbili jsme aktivní prosazování zájmů naší MČ a podporu jejího udržitelného a smysluplného rozvoje

Co se nám podařilo? ✅

 • Připomínkovat územní plán města Brna.
 • Navázat spolupráci s Kanceláří architekta města Brna a Mendelovou univerzitou.
 • Sjednat pilotní projekt sdílených kol.

Na čem pracujeme? 💪

 • Jednáme o novém návrhu smysluplné protipovodňové ochrany.
 • Zpracováváme koncepci veřejné zeleně a její údržby tak, aby naše městská část byla celoročně krásná.
 • Usilujeme o navýšení kapacity mateřských škol.

Slíbili jsme zkvalitnění veřejného prostoru

Co se nám podařilo? ✅

 • Vybudovat ve spolupráci s DPMB a Teplárnou přístřešek zastávky MHD “Obřanská - u školy”.
 • Vyjednat přesun hlediště letního kina Zbrojovka tak, aby zvuk méně rušil obyvatele Maloměřic.
 • Vybudovat polopodzemní kontejnery a nově oplotit pozemek na Obřanské.
 • Zajistit pravidelné ořezy stromů v celé MČ z důvodu bezpečnosti a prodloužení jejich životnosti.
 • Zajistit výsadbu nových stromů a dbát na provádění zálivky.
 • Opravit dětská hřiště a psí výběh na Mlýnském nábřeží.
 • Vyjednat s městskými institucemi: opravu části ulice Hamry a lávky Simony Monyové, odstranění zábradlí na Baarově nábřeží, doplnění vodorovného dopravního značení zvyšujicího bezpečnost na několika místech v MČ.
 • Zkultivovat zeleň v prostoru za “Dyhou” u řeky.
 • Zpropagovat maloměřickou alej za účelem zajištění větší péče o ni včetně dosadby lip.
 • Vyjednat tématickou výmalbu trafostanice u ulice Mateří.
 • Zrealizovat nové vánoční osvětlení v parku Fryčajova.
 • Dojednat profesionální výlep na veřejných plakátovacích plochách.

Na čem pracujeme? 💪

 • Činíme kroky k vybudování bezpečnějších přechodů pro chodce.
 • Usilujeme o odstraňování dalších vraků v ulicích.
 • Necháváme zpracovat projekt na doplnění chybějícího chodníku na Mlýnském nábřeží.
 • Vybíráme nový vhodný mobiliář ve spolupráci s KAMem a MENDELU.
 • Důsledně uplatňujeme reklamace úklidových prací v městské části.
 • Spolupracujeme s Univerzitou Palackého a Agenturou ochrany přírody a krajiny na ochraně stromů před okusem bobrů.
 • Připravujeme vybudování dalších polopodzemních kontejnerů.
 • Pracujeme na realizaci Sběrného střediska odpadů.
 • Chystáme nové hřiště na Mlýnském nábřeží.
 • Usilujeme o rozšíření služeb doručovacích boxů.
 • Připravujeme zkrášlení dalších trafostanic.
 • Chystáme vybudování přístřešku MHD u místní knihovny.
 • Žádáme o svěření silniční zeleně do péče MČ na ulici Obřanská, což umožní její zvelebení.
 • Vyjednáváme umístění bankomatu v naší MČ.

Slíbili jsme podporu komunitního a společenského života

Co se nám podařilo? ✅

 • Vytvořit sdílený kalendář společenských, kulturních a sportovních aktivit, který usnadňuje komunikaci mezi organizátory a koordinaci jejich aktivit.
 • Organizovat komunitní akce a podporovat skvělé místní organizace v jejich činnosti: Těšíme se na Ježíška, Masopust, Svatováclavské hody, oslava Dne Evropy s žáky ZŠ Hamry, Den dětí, Vítání občánků, přednášky, setkání apod.
 • Zatraktivnit Zpravodaj Maloměřic a Obřan.
 • Umožnit místním organizacím aktivně využívat sály radnice.
 • Zapojit se do akce Ukliďme Česko.
 • Navázat spolupráci se Střední školou umění a designu.
 • A máme MOBRa! - nového maskota MČ. 🦫

Na čem pracujeme? 💪

 • Připravujeme další přednášky a výstavy pro veřejnost.
 • Činíme kroky pro úpravu sálů radnice pro širší možnosti jeho využití.
image

© 2024 PRO MALOMĚŘICE A OBŘANY

image