O co usilujeme

Děkujeme všem sousedům, kteří chápou, že komunální politika není jen věcí zvolených představitelů, ale všech občanů. Děkujeme všem, kteří se zapojují do veřejného života a přispívají tím k naplnění svých vlastních představ o spokojeném a smysluplném sousedském soužití v naší městské části.

„Jsme tu společně PRO MALOMĚŘICE A OBŘANY.”

Radnice pro občany

Naším cílem je “otevřená radnice”. Jednání Zastupitelstva můžete nyní sledovat v přímém přenosu online. Osobně se s paní starostkou a radními můžete potkávat mimo jiné každé třetí pondělí v měsíci na Hodině se starostkou, kde je prostor pro otázky a diskusi. Se členy Zastupitelstva se můžete setkat například po konání schůzí ZMČ.

„Je to pro nás důležité.”

Aktivní prosazování zájmů Maloměřic a Obřan v rámci města Brna

I zdánlivé maličkosti jako přístřešek u zastávky MHD nebo nový přechod mohou být administrativně velmi složité. Oslovujeme orgány správy města Brna, další státní instituce, majitele pozemků apod. Jednáme s nimi a nenecháme se odradit překážkami. Nevzdáváme se.

„Kde je vůle, tam je cesta.”

Veřejný prostor – zájem všech

Významným bodem našeho programu byla snaha o zachování přírodního charakteru řeky Svitavy, který je ohrožen návrhem nového Územního plánu. Naše (dříve zlehčované) argumenty, byly akceptovány a došlo ke změně postoje Statutárního města Brna i odpovědných institucí. V této oblasti nás ovšem čeká ještě řada “bitev”.

„Řeka a budoucnost naše i našich dětí.”

Udržitelný a smysluplný rozvoj naší MČ

Příklady ukazují, že překotná či naddimenzovaná výstavba rozvoji obcí neprospívá. V tomto smyslu se nám podařilo ovlivnit některé rozběhnuté projekty. Děláme maximum proto, aby došlo k jejich přehodnocení ze strany investorů i města. Vývoj v této oblasti sledujeme a aktivně prosazujeme zájmy stávajících obyvatel a zdravý rozvoj Maloměřic a Obřan.

„Prosazovat prospěšné, brzdit PROspěcháře.”

Podpora komunitního a společenského života

Kulturní a společenský život je stále bohatší. Jsme pro každý projekt, který naši městskou část rozvíjí. Navázali jsme aktivní spolupráci s místními spolky, organizacemi a se školami. Nápadů je dost a dost.

Základem komunální politiky je komunikace s občany, komunikace s orgány státní správy a dalšími institucemi, jejichž činnost ovlivňuje náš každodenní život. Některé zdánlivě jednoduché úkony jsou nesmírně administrativně a legislativně komplikované. A co potom ty složité. Děláme vše…

„…pro aktivní prosazování zájmů Maloměřic a Obřan.“

image

© 2024 PRO MALOMĚŘICE A OBŘANY

image