PRO MALOMĚŘICE A OBŘANY

Nezávislá občanská iniciativa

Přečtěte si náš Zpravodaj PRO MALOMĚŘICE A OBŘANY

Milí sousedé,
jsme demokratická občanská iniciativa složená z občanů naší městské části a nemáme nic společného s radikální politickou stranou podobného názvu. Uspěli jsme v komunálních volbách v roce 2022 a ujali se vedení naší městské části. Volali jste po změně. Změny se dějí, některé jsou patrné ihned, jiné potřebují delší čas. Naším mottem, se kterým jsme vstupovali do voleb, byla otevřená komunikativní radnice naslouchající občanům. Tento cíl průběžně naplňujeme.

„Nasloucháme vám.”

V Radě městské části i v Zastupitelstvu máme ve shodě s našimi koaličními partnery a spolupráci se zaměstnanci úřadu společný cíl – rozvoj naší městské části a spokojenost nás všech.

Významně nám pomáhají výbory a komise složené z odborníků. Ty přinášejí podněty a zpracovávají podklady, kterými se Rada, Zastupitelstvo a jednotlivé odbory na radnici zabývají, a které jim pomáhají v rozhodování. Pracují v nich členové Zastupitelstva, další členové Pro MO a mnoho z vás, kterým na životě naší MČ záleží. Upřímně děkujeme za odvedenou práci.

Děkujeme také všem, kteří s velkým nadšením pokračují ve své dosavadní činnosti v různých zájmových organizacích, spolcích či sportovních klubech. Děkujeme za skvělou spolupráci a pomoc při realizaci našich společných nápadů, projektů a cílů.

Děkujeme také za zpětnou vazbu, která nám pomáhá zjistit, kam upřít síly.

„Buďte i nadále s námi Pro MO!”

image

© 2024 PRO MALOMĚŘICE A OBŘANY

image