Naši zastupitelé MČ Maloměřice a Obřany

Kalousek

Ing. Ludmila Kutálková

starostka

S týmem zaměstnanců Úřadu městské části pro vás pracuji na plný úvazek, a to nejen ve všední dny 😊. Mám radost i z malých posunů k lepšímu, natož pak z vyřešení záležitostí závažných jako například srpnové havárie ve školce na Proškově náměstí a zajištění náhradní výuky v husovické škole. Přínosné jsou pro mě i společné debaty o nejrůznějších tématech. Hodina se starostkou bude pokračovat, přijďte!

Narodila jsem se v brněnských Husovicích roku 1963 ve znamení Panny. Odmaturovala jsem na Gymnáziu Elgartova a následně odešla do Prahy, kde jsem vystudovala Vysokou školu zemědělskou. Tam jsem se potkala se svým mužem, se kterým jsme spolu už 38 let, z toho dvacet let v Maloměřicích. V těch Maloměřicích, o kterých jsme snili dávno předtím, než se nám podařilo najít si zde svůj domov. 

Během svého pracovního života jsem prošla různými pozicemi v několika odvětvích - od obsluhy sálového počítače, přes projektantku, redaktorku, ekonomku až po mzdovou a finanční účetní. Mám zkušenosti jak řadového zaměstnance, tak ředitelky příspěvkové organizace.

Celý život jsem spjata s dobrovolnými hasiči v Husovicích. Téměř 25 let jsem starostkou tohoto sboru.

Miluji zvířata a Šumavu. Na co jsem opravdu pyšná, jsou naše děti a vnučka.

Kalousek

MgA. Dan Kalousek

radní

Spokojený život v naší městské části je pro mě na prvním místě. Jako člen RMČ a předseda Komise kultury aktivně a s potěšením spolupracuji s vámi všemi, kteří máte stejný zájem. Společenský a kulturní život u nás je pro mě důležitý stejně tak jako životní prostředí a kvalita veřejného prostoru.

Narodil jsem se v roce 1980 v Brně, kde prakticky celý život žiji. Po maturitě na gymnáziu jsem vystudoval Konzervatoř  Brno, poté Hudební fakultu Janáčkovy akademie múzických umění. Studoval jsem také na Hochschule für Musik und Theater v Lipsku a Výmaru. Mimo tyto zahraniční studijní pobyty  jsem hodně cestoval po Evropě a USA, kde jsem sbíral zkušenosti, které zúročuji v každodenním profesním i osobním životě.

Od roku 2000 pracuji jako sbormistr smíšeného pěveckého sboru Ars Brunensis. Jakožto dirigent spolupracuji s českými i zahraničními tělesy, setkávám se s mnohými význačnými umělci, např. s Vladimírem Franzem, Jiřím Pavlicou, Zdenkem Mertou… Pracuji na nahrávání filmové a scénické hudby pro přední české divadelní scény, rozhlas, televizi i pro zahraniční produkce. Natočil jsem množství nahrávek pro řadu českých i světových nakladatelství. Od roku 2003 spolupracuji s Městským divadlem Brno, jehož jsem v současné době hudebním šéfem a šéfdirigentem. Vyučuji také na Janáčkově akademii múzických umění v Brně.

Brno je “mým městem”, Maloměřice a Obřany jsou “mým domovem”, kde žiji se svou milovanou rodinou. Mám rád zvířata (kromě hadů) a bojím se výšek.

Kalousek

Mgr. Petr Kučera

radní

Jsem členem RMČ a předsedou Komise bytové a majetkové. Vedle práce radního a zastupitele je mým úkolem péče o technickou stránku informačních kanálů zejména webových a FB stránek. Je pro mne důležité, abyste se k informacím dostali včas.

Narodil jsem se v roce 1975 v Hodoníně, kde jsem vyrostl. Po maturitě na místním gymnáziu jsem odešel do Brna studovat Fakultu Informatiky MU a v Brně jsem už zůstal. Informační technologie a programování mě provází celý život. V současné době se podílím na vývoji informačního systému pro americký trh.

Do Maloměřic jsem se přiženil před třinácti lety. Se ženou jsme postupně zrekonstruovali její rodný dům, kde nyní bydlíme i s našimi dvěma dětmi.

V rodině mojí ženy je velice pěkná vánoční tradice. Každý rok na Štědrý den dopoledne pořádáme romantickou procházku kolem Svitavy do Bílovic a zpět. Říkáme tomu „Vánoční rozjímání“. Doufám, že tuto tradici budeme moci udržovat i nadále nejen my, ale i naše děti.

Kalousek

Petr Kopiště

zastupitel

Věřím, že je důležité být zapojený do života své městské části. Jako zastupitel se snažím zlepšovat život místních obyvatel a jako člen redakční rady Zpravodaje se starám o jeho distribuci a chci, aby byl tento časopis zdrojem informací a inspirace pro všechny.

Narodil jsem se v roce 1978 v Brně, kde také celý život žiji. Vystudoval jsem víceleté gymnázium Elgartova v Brně.

Od dětství mne zajímaly informační technologie a IT se věnuji ve svém pracovním životě naplno od roku 2009, kdy jsem začal pracovat pro jednu z pojišťoven a u toho jsem zůstal dodnes.

Brno je mým rodným městem a spolu se svou rodinou žijeme v Maloměřicích, které jsme si zamilovali na první pohled.

Kalousek

Mgr. Marcela Poučová, Ph.D.

zastupitelka

Jsem odpovědnou redaktorkou Zpravodaje naší MČ a s celou redakční radou se snažíme, aby se vám jeho nová podoba líbila. V Komisi školské s kolegy podporujeme vzájemnou efektivní spolupráci radnice a školských zařízení v naší MČ. Škola je přece základem života. 😊

Narodila jsem se v roce 1964. Skoro celý život bydlím v Brně a v roce 2020 jsem se přestěhovala do Maloměřic a splnila si tak celoživotní sen bydlet blíž přírodě.

Vystudovala jsem obor český a francouzský jazyk a literatura. V češtině jsem se specializovala na češtinu pro cizince a učila ji ve Francii na univerzitách v Montpellieru a v Paříži. Francouzštinu a francouzskou literaturu naopak učím v Brně na Pedagogické fakultě MU, a to už dvacet let. Pokud vaše děti nebo vnoučata mají ve škole francouzštinu, velmi pravděpodobně je učí moji bývalí studenti a studentky.

Krásná literatura znamená pro většinu lidí zábavu. Má profese se ale bez četby a znalosti české, francouzské i světové literatury neobejde. Zdá se to dost nepraktické. Filozof George Santayana ale řekl, že kdo si nepamatuje minulost, je odsouzen k jejímu opakování. Krom francouzštiny tedy učím naše studenty – budoucí pedagogy, jak s pomocí četby rozvíjet své kritické myšlení a chápat minulost i současnost našeho světa. A to naopak velmi praktické je.

Kalousek

Mgr. et Bc. Jiří Herec, Ph.D.

zastupitel

Jsem členem Komise bytové a majetkové. Tato práce není mediálně příliš zajímavá a viditelná, ale o to je důležitější a odpovědnější.

Narodil jsem se v roce 1970 ve Slavičíně, městečku na úpatí Bílých Karpat. Po absolvování místního strojírenského odborného učiliště (obor mechanik a seřizovač) a roční práci frézaře v místním strojírenském podniku, jsem vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor kvantová optika. Na stejné fakultě jsem po pokračování v doktorském studiu (obor optika a optoelektronika) několik let pracoval jako odborný asistent. Snaha pochopit některé ekonomické souvislosti světa investic mne vedla k distančnímu bakalářskému studiu na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně, obor Finance.

Od roku 2013 jsem začal pracovat jako metrolog v Českém metrologickém institutu v Brně, kde se zabývám organizací a vyhodnocením mezilaboratorních porovnání pro metrologické laboratoře téměř z celého světa.

Od roku 2005 trvale bydlím v Brně (následoval jsem svou manželku) a do krásné čtvrti Maloměřice a Obřany jsme se přistěhovali v roce 2009. Zdejší blízkost přírody a čarokrásnost řeky Svitavy nás stále fascinuje. Ve volných chvílích relaxuji prací na zahradě, hraji šachy, chodím do přírody a rád cestuji.

Kalousek

Jiří Macháček

zastupitel

Do zastupitelstva jsem “naskočil” na jaře 2023. Vážím si toho, že se jako zastupitel a člen Sportovní komise mohu podílet na zvelebování naší MČ, kterou mám rád a žiji v ní od narození.

Narodil jsem se v roce 1971 v Brně v městské části Brno-Obřany, kde dosud žiji. Absolvoval jsem střední průmyslovou školu strojnickou v Brně. Od roku 1992 pracuji jako technik v Českém metrologickém institutu Brno.

Kalousek

Ing. František Kutálek

člen Pro MO

Z pracovních důvodů jsem opustil zastupitelstvo, ale zůstávám členem Finančního výboru ZMČ, jehož úkolem je kontrola hospodaření s majetkem a finančními prostředky. Společně s kolegy se snažíme o to, aby součinnost samosprávy a úřadu fungovala jako správně promazané soukolí.

Narodil jsem se v roce 1962 v Plzni. Dětství jsem prožil na Moravě v Malešovicích u Pohořelic, což mělo vliv i na zaměření oboru studia, které jsem završil Vysokou školou zemědělskou v Praze. V devadesátých letech minulého století jsem absolvoval postgraduální studium na Vysoké škole báňské v Ostravě, to již v souvislosti s mým působením u profesionálního Hasičského záchranného sboru v Brně, kde jsem pracoval 10 let. Následně jsem sloužil 20 let u kriminální policie v Brně (protidrogové oddělení, protikorupční policie, Národní centrála proti organizovanému zločinu). V současné době pracuji na pozici analytika Vrchního státního zastupitelství v Olomouci.

Na více než 20 let jsem se také stal dobrovolným hasičem v Husovicích, což byla podmínka :-), abych se mohl oženit se svou manželkou Lídou (viz její životopis).

Naším společným zájmem je vztah ke zvířatům i Šumavě, kam jezdíme podle možností několikrát do roka více než 40 let; je hodně zajímavé pozorovat její proměny od doby, kdy byla převážně zakázaným prostorem.

V posledních dvou letech se společně s Danem Kalouskem intenzivně zabýváme problematikou protipovodňových opatření v naší městské části, neb nám není lhostejný laxní přístup vedení místní samosprávy nejen k této záležitosti. Vadí nám zejména manipulativní způsob jednání s veřejností.

Kalousek

Eva Vzácná

členka Pro MO

Jsem členkou Komise životního prostředí a bezpečnosti. S ostatními členy komise se nám podařilo udělat mnohé ku prospěchu přírody i lidí. Například zachránit dva vzrostlé stromy na Dolnopolní 10, které měly být kvůli výstavbě parkoviště pokáceny. Skloubit potřeby lidí s přírodou je možné. Stačí chtít.

Narodila jsem se v roce 1968 v Pardubicích. Mám vystudovanou střední ekonomickou školu. Vyrůstala jsem na vesnici a následně bydlela v malém městě, takže dobře rozumím tamní kultuře a životnímu stylu.

Přirozenou kreativitu vkládám do všeho co mi přijde pod ruku. V roce 2004 jsem měla vlastní výstavu obrazů. Obrazy, nejen z této galerie, si našly svá místa na zdech škol i v soukromých sbírkách. Podílela jsem se na několika úspěšných projektech, má grafická tvorba je použita ve videích streamerů a připravuji bestiáře v internetové podobě s cílem výtisků v knižním vydání. Podporuji tvorbu mladých umělců jak v klasické, tak v digitální podobě.

Sama jsem vychovala 4 děti a pracuji na založení rodinné firmy.

V roce 2001 jsem se přestěhovala do Brna. Ani zde mi není život lidí lhostejný. Životní styl měst a vesnic už sice není tak rozdílný jak býval, přesto myšlení lidí v těchto lokalitách je v mnohém zcela odlišné. Vždy se snažím najít spravedlivý kompromis. Přírodu mám v sobě hluboce zakořeněnou a podporuji aktivity, které s ní souzní.

Kalousek

Bc. Robert Mifek

člen Pro MO

Jsem předsedou Komise sportovní. Spolu s dalšími členy je naší hlavní snahou zapojení co možná největšího počtu obyvatel naší městské části do pohybových aktivit. A to jak formou jednorázových akcí, tak i začleněním zejména mládeže do sportovních klubů.

Narodil jsem se před 46 lety v Brně. Jsem absolventem Střední průmyslové školy Strojnické v Brně, obor strojírenství. Poté jsem absolvoval Bakalářské studium na fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, obor tělesná výchova a sport se specializacemi na fotbal. V současné době pokračuji v navazujícím magisterském studiu na téže fakultě. Od mládí až do současnosti jsem aktivním sportovcem. Oblíbil jsem si všechny kolektivní sporty, zejména však fotbal a hokej. Mezi oblíbené zimní sporty patří jak sjezdové, tak běžecké lyžování.

Donedávna jsem byl trenérem mládežnických fotbalových týmů SK Obřany. Nyní jsem musel tuto činnost z pracovních důvodů omezit. Mojí hlavní pracovní náplní je import stříbrných šperků do České republiky a jeho následný prodej do maloobchodů.

Jsem ženatý, mám dva syny (17 a 13 let). Oba se aktivně věnují fotbalu. Nedílnou součástí naší rodiny je i fenka Stella a kocour Jakub.

Mezi mé záliby patří zejména sport, cestování a zahrada.

Kalousek

Ing. Pavel Oršulík

člen Pro MO

Pracuji pro vás jako člen Komise investic, rozvoje obce a dopravy. Staráme se o smysluplné nakládání s veřejnými prostředky. Snažíme se v investičních akcích o postupné zlepšení dopravní situace v obci, jak pro řidiče (parkování), tak pro chodce (bezpečnější přechody) - byť je to běh na dlouhou trať…

Narodil jsem se v roce 1971 v Havířově, ale v přelomovém roku 1989 jsem začal studovat elektrotechnickou fakultu VUT v Brně. Brno mi po promoci tak učarovalo, že jsem v něm zůstal a následně i v Obřanech založil rodinu.

Dlouhá léta se věnuji servisu lékařské techniky v oblasti radiodiagnostiky a nukleární medicíny, profesně řeším radiační ochranu.

Už od studentských let byla mým největším koníčkem hasičina, díky níž jsem mimo jiné poznal svou budoucí manželku.

V roce 1997 jsem se účastnil záchranných prací po povodních v Troubkách, kde v té době ještě padaly k zemi domy. Tyto dva týdny ve mě vyvolaly silný respekt k „velké vodě“ a odhodlání nedopustit znovu to, čeho jsem byl svědkem. Proto se nyní s iniciativou PRO Maloměřice a Obřany snažím najít řešení, které by před velkou vodou ochránilo místní občany i celé Brno.

„Jste tu pro nás, jsme tu pro vás.”

image

© 2024 PRO MALOMĚŘICE A OBŘANY

image